Ծրագրեր

Մետաղի հաշվիչ

"Մետաղի հաշվիչ"-ը հաշվարկային ծրագիր է նախատեսված հաշվարկելու մետաղի զանգվածը ըստ տարբեր հատվածքների։